The-British-Jeans-Company-ButtonElementem otoczenia demograficznego, na który należy zwrócić uwagę jest ludność, ponieważ to właśnie ludzie tworzą rynek. Przedmiotem badań jest szereg wskaźników charakteryzujących dany rynek. W szczególności są to: liczba ludności i stopa jej przyrostu w różnych miastach, regionach i państwach, struktura wieku, struktura etniczna, wzorce gospodarstw domowych, poziom wykształcenia, oraz cechy regionalne i migracja. Badanie wymienionych czynników pozwala określić różnorodne potrzeby i wzorce zachowań konsumenckich ludności. W efekcie dokonujemy podziału rynku masowego na liczne mikrorynki mające własne preferencje i cechy charakterystyczne.