indeksPlan marketingowy funkcjonuje na dwóch poziomach. Strategiczny plan marketingowy określa szerokie cele marketingu i strategie opartą na bieżącej analizie sytuacji rynkowej i nadarzających się możliwościach. Taktyczny plan marketingowy określa obowiązującą w danym okresie konkretną taktykę marketingową obejmującą reklamę merchandising, politykę cenową, kanały dystrybucji, serwis i inne. Plan marketingowy jest kolejnym krokiem w procesie planowania strategicznego, który zawiera plany dla poszczególnych produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Charakteryzują się szczegółowym opracowaniem strategii marketingowych i programów pozwalających na osiągnięcie celów danego wydziału oraz całej firmy.