Prawo karne jak sama nazwa wskazuje jest zbiorem przepisów prawnych, dotyczą one kwestii związanych z karalnością za czyny zabronione, które prawo określa jako przestępstwo obwarowane groźbą kary.
Prawo karne można podzielić na: prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze. Adwokat, który posiada odpowiednią wiedzę w tym zakresie prawo karne dzieli również według kryteriów zakresu zastosowania. Zatem prawo można podzielić także na prawo karne powszechne oraz prawo karne specjalne.
Należy jednak zaznaczyć, że prawo karne tylko i wyłącznie określa jakie czyny należy karać, jakie kary stosować oraz jakie są podstawy odpowiedzialności karnej. Można zatem śmiało powiedzieć, że prawo karne w głównej mierze koncentruje się na przestępstwie i karze.
Osoby, które dopuściły się przestępstwa karnego powinny niezwłocznie udać się do prawnika po stosowną poradę. Prawnik, do którego udamy się po poradę powinien mieć odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego tupu spraw karnych. Kancelaria adwokacka zajmuje się przede wszystkim przestępstwami powszechnymi, indywidualnymi, przestępstwami z działania lub z zaniechania, politycznymi oraz pospolitymi.
Prawo karne ma również to do siebie, że jest ono „uniwersalne”. W niektórych przypadkach bywa tak, że władza państwowa nagminnie się nim posługuje, aby zrealizować wymierzone sobie cele społeczne, gospodarcze i polityczne. Jednak na uwadze należy mieć fakt, że jesteśmy Państwem demokratycznym, w którym na chwilę obecną panuje absolutyzm i totalitaryzm. A więc można powiedzieć na sam koniec, że prawo karne nie jest takie złe, jak się mogło wydawać.

CategoryAkty prawne
© 2021 mojmielec.pl