Polska literatura znana już była w czasach średniowiecznych. Ta epoka przyniosła ze sobą twórczość autorów takich jak Marcin Gall, Wawrzyniec z Raciborza, Gall Anonim czy Jan Długosz. Ten ostatni jest autorem licznych publikacji historycznych. Najsłynniejszym jest bez wątpienia „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Kroniki te prezentują historię Polski od bardzo odległych czasów aż po rok 1480. To bardzo cenne źródło informacji. Warto także podkreślić, że dzieło to zawiera także takie informacje jak na przykład hydrografię ziemi, a także informacje o bogach, jakich czcili Polacy. Bardzo obfitą epoką literacką dla Polski był romantyzm. Tutaj można wymienić takie nazwiska pisarzy jak Jak Chęciński, Michał Czajkowski, Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Słowacki, Karol Szajnocha, Teofil Lenartowicz, Edmund Wasilewski, Cyprian Kamil Norwid czy Adam Mickiewicz. Jeśli chodzi o Mickiewicza to nie ma chyba osoby, która by o nim nie słyszała. Okrzyknięty został on najwybitniejszym twórcą dramatu romantycznego w Polsce. Zadebiutował „Zimą miejską”. Bez wątpieniem dziełem jego życia był „Pan Tadeusz”. Jest to epicki poemat, który składa się z dwunastu ksiąg. Jeśli chodzi o pozytywizm to warto wspomnieć o Adamie Asnyku, Elizie Orzeszkowej, Józefie Potockim, Marii Ilnickiej, Marii Konopnickiej oraz Aleksandrze Fredro. Okres dwudziestolecia wojennego ujawnił talent takich pisarzy oraz poetów jak Janusz Korczak, Jan Kasprowicz, Jan Brzechwa, Bruno Schulz, Magdalena Samozwaniec, Leon Kruczkowski, Bolesław Leśmian, Maria Dąbrowska, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, Kornel Makuszyński, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Zofia Nałkowska, Witold Gombrowicz, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jan Parandowski, Stefan Żeromski oraz Władysław Reymont. Ten ostatni zasłynął przede wszystkim powieścią „Ziemia obiecana”. Ta została doceniona nie tylko przez czytelników, ale także przez fanów kina, gdyż dwa razy została zekranizowana.

CategoryAkty prawne
© 2021 mojmielec.pl