32. Wieze_kosciolaW twórczości plastycznej Wyspiańskiego przeważał portret, w dziedzinie którego reprezentował ekspresjonizm (np. portrety Lucjana Rydla i Kazimierza Lewandowskiego) oraz pejzaż (m.in. cykl widoków na Kopiec Kościuszki). Ulubioną techniką Stanisława Wyspiańskiego był pastel (wizerunki dzieci, portrety, Macierzyństwo). Zajmował się też grafiką (m.in. ilustracje do Iliady, winiety i układy graficzne tygodnika krakowskiego „Życie”). Wyspiański był jednym z twórców programu i praktyki tzw. sztuki stosowanej
w Polsce, reformatorem grafiki książkowej. W jego stylu widoczny jest zarówno trwały wpływ Jana Matejki, jak i żywe związki z secesją (dekoracyjność, charakterystyczna giętka
i kapryśna linia, stylizacje roślinne) oraz impresjonizm.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl