Logistyka termin zapożyczony z wojskowości, oznaczający teorię i wiedzę praktyczną kierowania przepływem zasobów firmy w związku z realizowana przez nią działalnością, projektem, zadaniem. W marketingu termin ten odnosi się w większości do kierowania i sprawdzeniu fizycznego przepływu towarów i towarzyszącego mu przepływu informacji. Logistyka obejmuje priorytetowo magazynowanie i transport towarów, zawieranie umów i załatwianie zamówień, operacje przyjęcia towarów, paczkowania, przygotowania produktów do wysyłki, obsługę odbiorców.
Najbardziej znaną definicją logistyki jest formuła rozpropagowana poprzez Council of Logistics Management. Celem działań logistycznych według Council of Logistics Management jest dostarczenie: właściwemu klientowi, właściwych produktów, we właściwej ilości, we właściwej kondycji, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, po właściwych kosztach.
W korporacji działania logistyczne głównie koncentrują się na obsłudze klienta, która definiowana jest w następujący sosób. Obsługa nabywcy zbiór działań podejmowanych we wszystkich sferach aktywności, mających na celu dostawy produktów firmy, przeprowadzonych w metodę uznany poprzez nabywcę za w pełni satysfakcjonujące i umożliwiających korporacji realizację spersonalizowanych celów.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl