Orientacja produkcyjna jest ściśle związana z przyśpieszeniem rozwoju gospodarczego w drugiej połowie XIX wieku szczególnie w USA i Europie Zachodniej. Szybki rozwój był możliwy dzięki nowym wynalazkom w dziedzinie technologii.

Orientacja produkcyjna skupia uwagę na zwiększaniu możliwości produkcyjnych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów jednostkowych (masowa produkcja), czyli jak wytworzyć dużo i tanio aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej staranności wykonania produktu.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl