Każdy student, który kiedykolwiek miał logikę, wie, że jest to jedne z najtrudniejszych kierunków, zwłaszcza, jeśli dana osoba ma raczej umysł humanisty. Logiczne działania to zmora każdego studenta, zwłaszcza filologii. Niezależnie od tego, jaki język studiuje dana osoba, czy to filologia angielska, niemiecka, japońska, węgierska, czy tajska, to spotyka się na studiach z takimi przedmiotami jak łacina, logika i filozofia. Większość studentów kierunku filologia uważa to za stratę czasu, ale w rzeczywistości okazuje się, że logika ma swoje plus, a w zasadzie jest niezbędna do nauki języka obcego. Bo w zasadzie czymże jest nauka języka jak nie logiczną analizą budowy zdania. Ważne jest to, że coś wynika z jednego i stanowi spójną całość. Oczywiście rozrysowywanie zdań i nauka na pamięć pewnych oznaczeń może być uznana za stratę czasu, ale jeśli weźmiemy pod uwagę sam sens logiki, zauważymy, że to w zasadzie ma sens i stanowi spójną całość. Filologia to studia, gdzie student na pierwszym roku bezwiednie wkuwa zagadnienia z językoznawstwa, a na koniec nie pamięta, czego się uczył. Dopiero idąc na studia magisterskie dostaje tekst wykładu, gdzie wszystko zaczyna mieć sens. Rozumie, dlaczego, wykładowca skreślała użyte przez niego słowo. Wszystko to razem z filoforą, która wspólnie z innymi dziedzinami stanowi jedną całość, a w zasadzie podstawę do zrozumienia czegokolwiek, bo przecież świat nie jest prosty i to, co w naszym języku polskim wydaje się proste i logiczne, w innym jest zupełnie nie zrozumiał. Chodzi tutaj o strukturalizm języka, tabu językowe. Wszystko to razem stanowi logiczną całość. Nagle pewne zagadnienia zaczynają mieć sens, a nie są tylko suchą teorią, którą rozumie, co drugi student, albo i nie. Potrzeba, więc czasu, aby docenić logikę w samą w sobie, a raczej zajęcia z logiki.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl