Większość społeczeństwa uważa, że tylko medycyna, czy prawo to kierunki, które wymagają od studenta poświęcenia dużej ilości czasu na naukę. Zapomina się jednak o takim kierunki, jakim jest filologia. Nauka języków jest, bowiem niezwykle trudna i nigdy się nie kończy. Nawet osoba biegłą znająca język obcy musi ciągle się uczyć, gdyż słówka bardzo często wyparowuję, jeśli nie są regularnie używane. Na studiach filologicznych studenci uczą się języka kierunkowego, aby po ich skończeniu mieć biegłą znajomość języka. Ponadto na takich studiach prowadzone są zajęcia z historii oraz kultury danego kraju. Zgłębiana jest również wiedza na tematy ogólne, jak filozofia, językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Niektóre osoby uważają, że nie warto iść na takie studia. Warto, więc przyjrzeć się, czy w rzeczywistości lepiej unikać filologii. Oczywiście nauka języka możliwa jest poza murami uczelni wyższej. Należy jednak pamiętać, że w szkole językowej nikt nie wytłumaczy nam gramatyki opisowej, nie przekaże bardziej zawiłych informacji na pewne tematy i na pewno nie poznamy tam specyficznego słownictwa. Można oczywiście udać się do danego kraju i tam zdobywać wiedzę. Wciąż jednak, jeśli zależy nam na zrozumieniu pewnych kwestii gramatycznych, czy słowotwórstwo najlepiej zdecydować się na filologię. Oczywiście studiowanie pewnego rodzaju filologii może okazać się stratą czasu, ale nie ma wątpliwości, że tylko na takich studiach można dokładnie poznać dany język i jego specyfikę, a wykładowcy, którzy są natce speakerami takiego języka świetnie nam wszystko przedstawią i nauczą prawidłowej wymowy. Można, więc powiedzieć, ze warto studiować filologię, zwłaszcza, jeśli chcemy zostać nauczycielami danego języka lub wykonywać bardzo zaawansowane tłumaczenia. W polaczeniu z pobytem w danym kraju będziemy specjalistami w danym języku, także filologia to kierunek, który warto wybrać.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl