Rorty pyta dlaczego Eco chce rozróżniać intentio operis od intentio lectoris (tekst od czytelnika)?

Eco prawdopodobnie powiedziałby, ze wspiera to rozróżnienie między „wewnętrzną spójnością tekstu” a „niekontrolowanym strumieniem interpretacji”, że „wewnętrzna spójność tekstu” kontroluje „niekontrolowany strumień interpretacji” oraz że sposobem na sprawdzenie domysłu co do tekstu (jego interpretacji) jest sprawdzenie tego domysłu z tekstem jako spójną całością. Przypuszczalnie rozróżnienie to stanowi tamę dla naszego pragnienia, by podporządkować wszystko naszym potrzebom.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl