W przykładzie wypowiedzi papieskiej znaczenie pośrednie wywołane jest sformułowaniem werbalnym rządzonym związkiem ratio difficilis. Natomiast plan paryskiego metra oparty jest na związku ratio difficilis, lecz może funkcjonować bez przypisanych mu znaczeń pośrednich: przedstawia on stan linii podziemnych w danej metropolii. Tak jak każdy znak, może wytworzyć nastepnie interpretacje oparte na inferencjach: gdybym zmodyfikował mapę w dany sposób, móglbym przewidzieć, co by się wtedy zdarzyło(zmiana przepływu pasażerskiego w godzinach szczytu). Odmienny charakter ma natomiast przypadek węża gryzącego swój ogon. Pozycja niecodzienna sugeruje możliwość dodatkowej interpretacji(wrażenie nadznaczenia wywołane w odbiorcy znakiem, którego emisja wydaje się dziwaczna).

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl