Wydaje się więc być słuszne stwierdzenie, iż nauczyciele niechętnie wykorzystują regionalną literaturę na lekcjach języka polskiego, a wręcz jeśli to robią, to z niezbyt widocznym skutkiem. Nieskorzystanie z dóbr lokalnych podań, baśni i legend nie wydaje
się być uzasadnionym, o czym mogą świadczyć sukcesy nauczycielki klasy IIIA z Suwałk, której uczniowie w ogromnej liczbie przypadków bardzo dobrze znają pojęcie legenda, umieją wymienić tytuł
i potrafią nawet streścić określony utwór.
Pytanie piąte mojej ankiety skierowanej do uczniów dotyczyło źródła wiedzy o regionie. Chciałam zbadać nie tylko skąd uczniowie czerpią edukację na temat Suwalszczyzny i spersonalizowanych miejscowości, ale także usiłowałam się dowiedzieć, jaką rolę odgrywa w tej dziedzinie szkoła i jak często uczniowie mają poczucie, że jest to miejsce, które dostarcza im informacji na ten temat.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl