Inną ważną sprawą jest problem wyboru tworzywa literackiego. Nie opisujemy swoich fantazji, gdyż boimy się, że mogą one budzić odrazę. W literaturze natomiast przezwyciężanie owej odrazy jest ars poetica. Pisarz łagodzi kształt egoistycznego snu przy pomocy przekształceń i zasłon i jedna nas sobie czysto formalną, to jest estetyczną przyjemnością, jaką czerpiemy z przestawionych przez niego fantazji. Tym samym możemy uwolnić naszą psychikę od napięć.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl